Přeskočit na obsah

Praha 6 — OTEVŘENÝ SVĚT — 1. A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

Dotaci mohou získat základní školy, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 6, na projekty, jejichž cílem je podpora jazykového vzdělání formou studijních pobytů v zahraničí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 24. 06. 2024 do 1. 10. 2024.

Příjemce podpory:

 • Základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí.

Forma a výše podpory:

 • Finanční příspěvek může činit až 90 % z celkových nákladů.
 • Maximální počet žáků je stanoven min. počtem 44 žáků nebo počtem žáků v nejpočetnějším ročníku II. stupně dle údajů zahajovacího výkazu k 30. 09. 2023. Maximální příspěvek na 1 žáka je 6 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Podmínky pro poskytnutí dotace:

  • 1. Vyplnění elektronické žádosti a projektu s označením zahraniční školy, programem a rozsahem výuky, způsobem dopravy a ubytování, finanční rozvahou (položkové vyčíslení nákladů, počet žáků, náklady na 1 žáka, příp. návrh dotace na 1 žáka) a samostatnou přílohou se jmenným seznamem účastníků, vč. obce trvalého pobytu. Její následné vytištění, podepsání, naskenování a vložení jako elektronické přílohy k žádosti v modulu Elektronické dotace.
  • 2.  Docházka na vyučování v cizím jazyku, ubytování žáků v rodinách nebo realizace projektu, vypracování elektronické prezentace či osobního pobytového deníku v příslušném cizím jazyku.
  • 3. Reprezentace školy, MČ Praha 6 a Letiště Praha, a.s..

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru