Přeskočit na obsah

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT — 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií

Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí. Cílovou skupinou jsou žáci plnící si povinnou školní docházku na nižším stupni víceletých gymnázií se sídlem v MČ Praha 6, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, a pedagogický doprovod.

Příjem žádosti:

  • Žádost o podporu zahraničních studijních pobytů realizovaných v období od 1. ledna 2017 do 30. listopadu 2017 lze podat buď v termínu do 3. dubna 2017 nebo v termínu do 2. října 2017.

Příjemci podpory:

  • Víceletá gymnázia v městské části Praha 6.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora jazykového vzdělávání žáků, rozvoje komunikačních schopností, poznávání života v jiných zemích a navazování nových vrstevnických kontaktů, rozvoje všeobecné vzdělanosti a mezinárodní spolupráce, což je realizováno formou výjezdů do zahraničí.

Forma a výše podpory:

  • Finanční příspěvek na pokrytí nezbytně nutných nákladů studijního pobytu až do výše až 90%. Maximální počet žáků pro příspěvek je stanoven počtem žáků v nejpočetnějším ročníku nižšího stupně dle údajů zahajovacího výkazu k 30.09.2016 a počtem členů pedagogického doprovodu, který je stanoven na 4 osoby pro 1 výjezd s celkovým počtem do 45 žáků a případně další 2 osoby na každou skupinu s počtem do 20 žáků. Max. příspěvek na 1 žáka je 6 000 Kč a na 1 pedagoga 3 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Podporována budou pouze gymnázia se sídlem v Městské části Praha 6, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 6 nebo Hlavní město Praha.
  • Podporovány budou pobyty organizované od 1. ledna do 30. listopadu 2017.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru