Přeskočit na obsah

Praha 6 — Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit na Šestce II.

Dotační program podpoří rozšíření nabídky volnočasových a sportovních akcí, pořádání soutěží a turnajů pro širokou veřejnost. Program podpoří projekty, které umožní občanům Prahy 6 smysluplně trávit volný čas, rozvíjet společenské kontakty a podpoří kladný vztah ke sportu.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude od 31. 3. 2023 do 25. 4. 2023.

Příjemci podpory:

 • OSVČ (fyzické osoby s IČ).
 • Právnické osoby: obchodní společnosti, neziskové organizace (zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy), příspěvkové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • 1)    Sport (max. požadovaná částka 300 tis. Kč).
 • 2)    Volný čas - jedná se o akce spojené s využitím volného času dětí a mládeže do 18 let (max. požadovaná částka 300 tis. Kč).
 • Cílem a prioritou programu je:
  • Finančně podpořit jednorázové sportovní nebo volnočasové akce na území MČ Praha 6.
  • Nabídnout aktivity, které aktivně zapojují cílové skupiny.
  • Rozšířit stávající nabídku sportovních nebo volnočasových akcí v Praze 6 nebo iniciovat vznik nových.
  • Podpořit organizace, které sportovní nebo volnočasové akce pořádají.
  • Nabídnout občanům Prahy 6 jednorázové sportovní nebo volnočasové aktivity.

Forma a výše podpory:

 •  a. Požadovaná výše dotace:
 • Téma 1 + 2: Minimální výše požadované dotace je 10 000 Kč na projekt. Maximální výše požadované dotace na jeden projekt je 200 000 Kč.
 • Jeden žadatel může podat více žádostí, maximální výše požadované dotace za všechny projekty jednoho žadatele je 200 000 Kč.
 • b. Přidělená výše dotace:
 • Téma 1 + 2: Minimální výše přidělené dotace je 10 000 Kč na projekt. Maximální výše přidělené dotace na jeden projekt je 200 000 Kč.
 • Maximální výše přidělené dotace za všechny projekty jednoho žadatele je 200 000 Kč.
 • 9. Spoluúčast (kofinancování) žadatele není povinná, ale bude zohledněna v hodnocení žádosti.
 • 10. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků určených na tento dotační program: 800 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílovou skupinou je široká veřejnost, rodiny s dětmi, děti a mládež.
 • Projekty, které získají finanční podporu, mohou být realizovány pouze v době od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru