Přeskočit na obsah

Praha 6 — Podpora sportovní identity Prahy 6

Dotace na podporu sportovních klubů, které reprezentují MČ Praha 6 na vrcholové úrovni ve vybraných sportovních odvětvích a přispívají tak dobrému jménu Prahy 6.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 31. 3. 2023 do 25. 4. 2023.

Příjemce podpory:

 • Fyzické osoby s IČ a nestátní neziskové organizace – spolky (sportovní kluby, tělovýchovné jednoty), obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy atp. (dále jen způsobilí žadatelé), které: 
  • se zaměřují na pravidelné sportovní aktivity členů,
  • mají působnost a sídlo na území městské části Praha 6,
  • vykonávají svou činnost po dobu alespoň 2 let,
  • doloží výroční zprávu za rok 2021, včetně rozvahy a výkazu zisků a ztrát.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem a prioritou programu je podpora sportovních klubů, které reprezentují MČ Praha 6 na vrcholové úrovni ve vybraných sportovních odvětvích a přispívají tak dobrému jménu Prahy 6. Poskytují kvalitní podmínky pro tělesný a duševní rozvoj dětí a mládeže, vytváří u dětí a mládeže kladný vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě a podporují zdraví a zdravý životní styl.
 • Na základě velikosti celorepublikové členské základy jednotlivých sportů byly vybrány čtyři sportovní odvětví: Fotbal, Atletika, Florbal, Volejbal.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu na podporu stanoveného účelu: 5 000 000 Kč.
 • Celková alokovaná částka bude poměrově rozdělena (dle velikosti členské základny) mezi nejlepší žadatele z jednotlivých sportovních odvětví v následujícím poměru: 
  • fotbal — 35 %,
  • atletika — 25 %,
  • florbal — 22,5 %,
  • volejbal — 17,5 %.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel smí podat žádost pouze v jednom sportovním odvětví.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru