Přeskočit na obsah

Praha 7 — Dotace městské části Praha 7 na podporu paliativní péče

Dotace je určena na podporu činnosti nestátních organizací působících na území České republiky, které zajišťují péči ve formě lůžkového nebo mobilního hospice pro občany s trvalým pobytem na území městské části Praha 7.

Příjem žádostí:

 • Žádost se podává vždy od 20. do 30. dne měsíce následujícího po skončení pololetí — tedy vždy od 20. do 30. července za I. pololetí a od 20. do 30. ledna následujícího roku za II. pololetí roku předcházejícího.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba (o. p. s., z. s., z. ú., o. s.), která vznikla dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů případně dalších právních předpisů tvořících právní řád ČR, a která je registrována v souladu s právním řádem ČR a splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost související s poskytováním paliativní péče. 
 • Tj. nestátní nezisková organizace vykonávající veřejně prospěšné činnosti, působící na území České republiky, která zajišťuje zdravotní i sociální služby v oblasti paliativní péče ve formě lůžkového nebo mobilního hospice.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na podporu činnosti nestátních organizací působících na území České republiky, které zajišťují péči ve formě lůžkového nebo mobilního hospice pro občany s trvalým pobytem na území městské části Praha 7.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 7 na dotační program činí celkem 400 000 Kč/kalendářní rok.
 • Maximální počet ošetřovacích dnů na jednoho občana městské části, který může být z dotace podpořen je šedesát (60) dnů.
 • Na jednoho občana městské části Praha 7 a jeden ošetřovací den může městská část Praha 7 poskytnout žadateli dotaci:
  • a) v částce, o kterou žadatel snížil platbu za své služby uživateli paliativní péče, tedy občanovi městské části Praha 7, o nějž bylo pečováno, nejvýše však v částce 200 Kč na jednoho občana městské části Praha 7 za jeden ošetřovací den, a
  • b) v částce 200 Kč na jednoho občana městské části Praha 7 a jeden ošetřovací den, v němž žadatel poskytoval tomuto občanovi paliativní péči ve formě lůžkového či mobilního hospice.

Specifika a omezení:

 • O žádosti bude rozhodnuto do 90 dnů od uzávěrky pro podání žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru