Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Praha 7 – Programové dotace

shutterstock_67857976.jpg
Share Button

Dotace na kulturní, sportovní, vzdělávací, bezpečnostní, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost mohou čerpat fyzické i právnické osoby.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 01. 11. do 07. 11. 2021 do 23.59 h.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, starší 18 let, bezúhonná a způsobilá k právním úkonům, mající trvalé bydliště na území městské části Praha 7.
 • Fyzická osoba podnikající.
 • Právnická osoba.

Typy podporovaných projektů:

 • Program v oblasti bezpečnosti a protidrogové prevence:
  • 1. Protidrogová prevence.
  • 2. Prevence kriminality (včetně problematiky extremismu).
 • Program v oblasti kultury:
  • 1. Kultura v Praze 7.
 • Program v oblasti sociální a zdravotní:
  • 1. Podpora pro sociálně a zdravotně znevýhodněné občany Prahy 7.
  • 2. Zdravotně-preventivní programy.
  • 3. Podpora provozu zařízení zdravotnických a sociálních služeb pro občany Prahy 7.
  • 4. Podpora terénní práce a služeb.
  • 5. Podpora programů pro rizikovou a sociálně znevýhodněnou mládež ve věku 13-26 let.
  • 6. Podpora pečujících osob.
  • 7. Ochrana seniorů a mezigenerační dialog.
 • Program v oblasti sportu.
  • 1. Podpora sportu v Praze 7.
 • Program v oblasti školství:
  • 1. Rozvoj jazykového vzdělávání žáků a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem.
  • 2. Podpora rozvoje a aktivit mateřských center a rodičovských spolků při MŠ a ZŠ Prahy 7.
  • 3. Podpora doučování a aktivit pro podporu žáků ohrožených školním neúspěchem.
  • 4. Podpora mezigenerační spolupráce a aktivit propojujících seniory a děti z MŠ, ZŠ a SŠ.
  • 5. Projekty prevence a zdravotní osvěty na školách/školkách.
  • 6. Prevence šikany a kyberšikany v MŠ, ZŠ a SŠ.
  • 7. Podpora rozvoje digitální a mediální gramotnosti pro žáky a učitele.
  • 8. Podpora integrace dětí včetně rodin z odlišného kulturního prostředí.
  • 9. Podpora rozvoje občanské společnosti a výuky moderních dějin.
 • Program v oblasti životního prostředí:
  • 1. Kultivace a údržba zeleně včetně mobilní zeleně.
  • 2. Ekologická výchova.
 • Program v oblasti rozvoje a péče o veřejný prostor:
  • 1. Změny ve veřejném prostoru MČ Praha 7 zpříjemňující jeho užívání občanům.
  • 2. Kultivace a revitalizace vnitrobloků s ohledem na zvýšení kvality prostředí pro obyvatele okolních domů a dané lokality.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 7 v rámci programového dotačního řízení k rozdělení v roce 2022 činí celkem 5 130 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Neoprávněný žadatel – příspěvková organizace MČ Praha 7 není oprávněným žadatelem.
 • Finanční prostředky je nutné čerpat a vyčerpat v daném kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>