Přeskočit na obsah

Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty v Královéhradeckém kraji

Dotace na podporu environmentálně aktivních subjektů v oblasti praktické péče o přírodní prostředí a na udržitelné využívání přírodních zdrojů a produktů.

Příjem žádostí:

  • Žádosti jsou přijímány od 2. 3. 2015 do 16. 4. 2015.

Příjemci podpory:

  • Obce Královéhradeckého kraje, právnické a fyzické osoby působící v daném oboru, fyzické osoby nepodnikající.
  • Žadatel musí působit v daném oboru minimálně 3 roky.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora ochrany životního prostředí včetně pořízení nezbytné materiálně-technické základny pro její realizaci, podpora projektů zaměřených zejména na praktickou péči o přírodní prostředí a jeho jednotlivé složky, na udržitelné využívání přírodních zdrojů a produktů (zejména v oblasti včelařství, zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství apod.).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace činí 20 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí 70 000 Kč pro fyzické a právnické osoby, 200 000 Kč pro občanská sdružení, která mají v náplni včelařství.
  • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích žádosti je 70 %.

Specifika a omezení:

  • Výdaje na pořízení včelařského zařízení, vybavení a pomůcek pouze v celkovém úhrnu max. 20 000 Kč.
  • Délka projektu musí být nejdéle 18 měsíců.
  • Projekt se musí realizovat na území Královéhradeckého kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru