Přeskočit na obsah

Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací v Liberci

V rámci Programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu je vyhlášena dotační výzva pro rok 2015. Jedná se o neinvestiční podporu sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem v Libereckém kraji, týkající se pravidelné činnosti a systematické přípravy jejich členů. V rámci tohoto podprogramu budou podporovány projekty, jejichž zaměření se vztahuje na akce považované žadatelem za soustředění, nebo akce realizované výhradně pro své členy, za účelem tréninku nebo akce za účelem náboru nových členů.

Dále bude poskytnuta podpora v rámci podprogramu pro údržbu, provoz a nájem sportovních zařízení.

Příjem žádostí:

 • Do 14:00 dne 9.1.2015.

Příjemci podpory:

 • Spolky a obecně prospěšné společnosti, jejichž hlavní činností je sport a tělovýchova (dle zakládacích dokumentů) a mají sídlo v Libereckém kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Materiální vybavení oddílů, cestovné na utkání a závody, náklady za trenéry, rozhodčí, podpora účasti trenérů, dobrovolníků a funkcionářů, působících v Libereckém kraji, na odborných seminářích a trenérských kurzech z oblasti sportu a tělovýchovy.
 • Údržba – Podpora úhrady nákladů spojených s údržbou a realizací oprav k zajištění bezpečného a bezproblémového provozu sportovního zázemí a zařízení (netýká se nákupu sportovních a cvičebních pomůcek a nářadí).
 • Provoz – Podpora úhrady nákladů spojených s nákupem energií (např. elektřina, plyn, voda, tuhá paliva) potřebných k zajištění činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot v Libereckém kraji.
 • Nájem – Podpora dlouhodobých nebo opakovaných pronájmů sportovních a tělovýchovných zařízení na území Libereckého
  kraje (pravidelné pronájmy sportovišť, tělocvičen, bazénů, apod.).

Forma a výše podpory:

 • 5.200.000 Kč na činnost sportovních a tělovýchovných organizací.
 • 5.500.000 Kč na údržbu, provoz a nájem sportovních zařízení.
 • Dotace bude poskytnuta na vymezený účel do maximálně 70 % skutečně vynaložených nákladů projektu

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit maximálně 1 žádost. V případě předložení více žádostí v rámci podprogramu, budou všechny žádosti tohoto žadatele automaticky vyřazeny z výběrového řízení pro poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru