Přeskočit na obsah

Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací

Jedná se o finanční podporu organizací,  které se věnují činnostem v oblasti sportu a tělovýchovy, a zároveň mají sídlo na území Libereckého kraje. Celková alokace pro tuto výzvu je 2,2 mil. Kč.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 29. 3. 2016 do 22. 4. 2016 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • O finanční podporu mohou žádat spolky, jejichž hlavní činností  je sport a tělovýchova (dle zakládacích dokumentů) a mají sídlo v Libereckém kraji.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora pravidelné činnosti sportovních a tělovýchovných organizací a systematické přípravy jejich členů.

Forma a výše podpory:

  • Jedná se o účelovou neinvestiční formu dotace.
  • Celkový finanční objem určený pro tuto výzvu činí 2 200 000 Kč.
  • Minimální výše podpory je 40 000 Kč a maximální výše podpory je 150 000 Kč.
  • Maximální výše podpory kraje ze způsobilých výdajů činí 70 %.

Specifika a omezení:

  • Dotaci nelze poskytnout na projekt, který již byl podpořen v daném roce z rozpočtu Libereckého kraje.
  • V rámci této výzvy je možné podat nejvýše 1 žádost.
  • Osobní náklady mohou tvořit maximálně 40 % skutečných celkových způsobilých výdajů dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru