Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační řízení Městské části Praha 8 v oblasti sociálních služeb

shutterstock_140404582.jpg
Share Button

Cílem dotačního řízení je podpora činností směřujících k zajištění, zkvalitnění a případně rozšíření nabídky v oblasti sociálních služeb na území městské části Praha 8.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu od 4. dubna – 12. dubna 2022.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci je právnická osoba, která je registrována v souladu s právním řádem ČR a splňuje všechny zákonem stanovené podmínky pro příslušnou činnost.
 • Poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (registrace poskytovatele nabyla účinnosti nejpozději k 31. 12. 2021).

Typy podporovaných projektů:

 • Městská část Praha 8 podporuje poskytovatele sociálních služeb působících na území městské části Praha 8 formou dotace. Cílem dotačního řízení je podpora činností směřujících k zajištění, zkvalitnění a případně rozšíření nabídky v oblasti sociálních služeb na území městské části Praha 8.
 • Z poskytnutých finančních prostředků lze hradit:
  • a) provozní náklady (výdaje) nezbytné pro realizaci služby, na kterou byla dotace poskytnuta, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, materiálové náklady (v souladu s poskytováním základních činností dle konkrétních druhů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), nemateriálové náklady (energie, opravy a udržování, telefony, nájemné, školení, supervize aj.),
  • b) osobní náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci schválené poskytované služby; včetně osobních nákladů vzniklých na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu prokazatelnosti smlouva v rámci pracovněprávního vztahu v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem předpokládaných finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu městské části Praha 8 pro rok 2021 činí 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše požadavku na jeden projekt je 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace je určena žadatelům, kteří prokazatelně poskytují sociální služby občanům městské části Praha 8.
 • Dotaci lze čerpat na náklady (výdaje) související s činností v daném kalendářním roce, tj. v období od 1. ledna 2022 nejpozději do 31. prosince 2022 (finanční prostředky jsou určeny pouze na náklady vzniklé v daném období).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>