Přeskočit na obsah

Prázdninové dílny – příměstské tábory v Olomouckém kraji

Dotace na podporu účastníků (žáků I. a II. stupně ZŠ) příměstských táborů v Olomouckém kraji, které jsou orientovány na osvojení si řemeslných a technických dovedností mohou získat nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace. Výše dotace pro žadatele je max. 800 Kč na 1 účastníka tábora.

Příjem žádosti:

  • Žadatelé mohou předkládat žádosti v termínu od 20. 7. 2015 od 8:00 do 3. 8. 2015 do 16:00.

Příjemci podpory:

  • Žadateli mohou být nestátní neziskové organizace (spolky, pobočné spolky oprávněné dle stanov samostatně právně jednat, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, sociální družstva a ústavy) a příspěvkové organizace se sídlem nebo provozovnou v Olomouckém kraji.

Typy podporovaných projektů:

  • Podporovanou aktivitou je realizace Prázdninových dílen — příměstského tábora, se zaměřením na polytechnickou výchovu a manuální zručnost, na němž se děti seznámí s vybranými technickými postupy a osvojí si základní technické a řemeslné dovednosti a to v oblastech dřevovýroba, kovovýroba, elektrotechnika a elektronika, plasty a kůže a jiné technické a řemeslné oblasti.

Forma a výše podpory:

  • Plánovaná alokace pro tento projekt je 140 000 Kč.
  • Dotace je ve výši max. 800 Kč na 1 účastníka příměstského tábora.
  • Dotace bude poskytnuta formou podpory de minimis.

Specifika a omezení:

  • Příměstské tábory budou probíhat v rámci letních prázdnin od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015 na území Olomouckého kraje.
  • Žadatel může podat pouze jednu žádost v rámci všech Oblastí podpory Programu RIS3 OK 2015.
  • Délka 1 turnusu příměstského tábora bude min. 5 po sobě jdoucích pracovních dnů, program každého dne bude v časovém rozsahu min. 6 hodin.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru