Přeskočit na obsah

Pražský voucher na koučing a mentoring

Cílem programu je koordinovaně předat malým a středním podnikům potřebné informace v podobě specializovaného poradenství, které bude řízeno odborně zdatnou osobou, koučem/mentorem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 3. 2019 do 18.4. 2019.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední firmy na území hlavního města Prahy, s podnikatelskou historií do 3 let.

Typy podporovaných aktivit:

 • Specializované poradenství, které bude řízeno odborně zdatnou osobou, koučem/mentorem.
 • Získání nezbytných dovedností pro efektivní fungování podpořených MSP.
 • Komplexní poradenství, např. v oblasti práva a duševního vlastnictví.

Forma a výše podpory:

 • A) Projekty do 500 tis. Kč: 
  • 1. de minimis – dotace 85 % ze způsobilých výdajů.
  • 2. bloková výjimka – dotace 50 % ze způsobilých výdajů (pouze v případě vyčerpání limitu de minimis ze strany Žadatele).
 • Minimální výše rozpočtu projektu v režimu de minimis: 100 tis. Kč.
 • Minimální výše rozpočtu projektu v režimu blokové výjimky: 170 tis. Kč.
 • Minimální výše dotace: 85 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 
  • 1. v případě podpory v režimu de minimis 425 000 Kč.
  • 2. v případě podpory v režimu blokové výjimky 250 000 Kč.
 • B) Projekty od 500 tis. Kč včetně: 
  • Žadatel využívá pouze režim podpory blokové výjimky – dotace 50 % ze způsobilých výdajů.
 • Minimální výše rozpočtu projektu: 500 tis. Kč.
 • Maximální výše rozpočtu projektu není nijak omezena.
 • Minimální výše dotace: 250 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace: 2 000 000 Kč

Specifika a omezení:

 • Místem dopadu realizace tohoto programu je území hl. m. Prahy.
 • V rámci 1 výzvy je Žadatel oprávněn předložit více Žádosti o poskytnutí voucheru o poskytnutí voucheru, avšak vždy s odlišnými aktivitami.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru