Přeskočit na obsah

Pražský voucher na kreativní služby

Dotace na podporu malých a středních firem na území hlavního města Prahy, s podnikatelskou historií do 3 let a to zejména za účelem tvorby inovací a růstu získáním konkurenční výhody, zvýšením kvality nabídky jejich produktů a služeb pomocí využití spolupráce s profesionálními kreativci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 3. 2019 do 18. 4. 2019.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední firmy na území hlavního města Prahy, s podnikatelskou historií do 3 let.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora inovací a růstu získáním konkurenční výhody, zvýšením kvality nabídky jejich produktů a služeb pomocí využití spolupráce s profesionálními kreativci. V rámci programu bude podporováno využívání specializovaných služeb, u kterých není efektivní, aby MSP měly vlastní interní kapacity na jejich zajištění.
 • Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele (MSP) — SC 1.2, aktivita 1.2.2 OP PPR] a klastru aktivit Služby pro podniky založené na znalostech Regionální inovační strategie hl. m. Prahy.
 • Zvýšení kvality nabídky MSP (zejména jejich produktů a služeb) a získat nové přístupy v kulturních a kreativních odvětvích průmyslu, díky čemuž budou schopni upevnit svoji pozici na trhu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace finančních prostředků pro příjemce v této výzvě činí 76,2 mil. Kč.
 • Výše podpory každého jednotlivého projektu je stanovena následovně: 
  • a) de minimis – dotace 85 % ze způsobilých výdajů,
  • b) bloková výjimka – dotace 50 % ze způsobilých výdajů (pouze v případě vyčerpání limitu de minimis Žadatele).
 • Minimální výše rozpočtu projektu v režimu de minimis: 100 tis. Kč.
 • Minimální výše rozpočtu projektu v režimu blokové výjimky: 170 tis. Kč (v případě využití režimu blokové výjimky).
 • Maximální výše rozpočtu projektu nesmí dosáhnout ani překročit hodnotu 500 tis. Kč.
 • Minimální výše dotace: 85 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 
  • v případě podpory v režimu de minimis nesmí dosáhnout ani překročit hodnotu 425 000 Kč,
  • v případě podpory v režimu blokové výjimky nesmí dosáhnout ani překročit hodnotu 250 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci 1 voucheru je možno pokrýt náklady pouze na 1 spolupráci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru