Přeskočit na obsah

Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech

Cílem programu je urychlení rozvoje inovativních pražských MSP a získání zkušeností s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích prostřednictvím poskytování poradenských služeb od zahraničních mentorů a podpory komercializace produktu a transferu výsledků vývoje a inovačních aktivit na zahraniční trhy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 3. 2019 do 18. 4. 2019.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední firmy na území hlavního města Prahy, s podnikatelskou historií do 3 let.

Typy podporovaných aktivit:

 • Urychlení rozvoje inovativních pražských MSP a získání zkušeností s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích prostřednictvím poskytování poradenských služeb od zahraničních mentorů a podpory komercializace produktu a transferu výsledků vývoje a inovačních aktivit na zahraniční trhy.
 • Rozvoj manažerských zkušeností a posílení marketingových schopností na vyspělých zahraničních trzích.

Forma a výše podpory:

 • A) Projekty do 500 tis. Kč: 
  • a) de minimis – dotace 85 % ze způsobilých výdajů.
  • b) bloková výjimka – dotace 50 % ze způsobilých výdajů (pouze v případě vyčerpání limitu de minimis ze strany Žadatele).
 • Minimální výše rozpočtu projektu režimu de minimis: 100 tis. Kč.
 • Minimální výše rozpočtu projektu v režimu blokové výjimky: 170 tis. Kč.
 • Minimální výše dotace: 85 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 
  • v případě podpory v režimu de minimis nesmí dosáhnout ani překročit hodnotu 425 000 Kč,
  • v případě podpory v režimu blokové výjimky nesmí dosáhnout ani překročit hodnotu 250 000 Kč.
 • B) Projekty od 500 tis. Kč (včetně):
 • Žadatel využívá pouze režim podpory blokové výjimky – dotace 50 % ze způsobilých výdajů.
 • Minimální výše rozpočtu projektu: 500 tis. Kč.
 • Maximální výše rozpočtu projektu není nijak omezena.
 • Minimální výše dotace: 250 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace je 2 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Volba destinace na krátkodobý pobyt v zahraničním inkubátoru je pouze na Žadateli, který v rámci Žádosti o poskytnutí voucheru musí jím zvolenou lokalitu relevantně odůvodnit a doložit veškeré potřebné podklady v souladu se stanovenými podmínkami.
 • V rámci 1 výzvy je Žadatel oprávněn předložit více Žádostí o poskytnutí voucheru za následujících podmínek: 
  • V případě různých destinací je možná shoda plánovaných inkubačních aktivit.
  • V případě jedné destinace musí být inkubační aktivity odlišné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru