Přeskočit na obsah

Předčasné ukončení zemědělské činnosti

Pro dosažení podstatných strukturálních změn v rámci sektoru zemědělství, rozvoje znalostí a zvýšení lidského potenciálu a zvýšení konkurenceschopnosti, bylo vyhlášeno opatření, které motivuje starší zemědělce po dosažení věku 55 let ukončit aktivní zemědělskou činnost a vytvořit tak prostor pro nástup mladších zemědělců, což může přispět k posílení ekonomické a sociální dimenze trvalé udržitelnosti zemědělství a venkova. Podporou je zejména řešen problém nepříznivé věkové struktury zemědělců a nízký příliv mladých pracovníků do zemědělství.

Příjem žádostí:

  • Od 1. ledna do 15. února 2015.

Příjemci podpory:

  • Zemědělský podnikatel, který dosáhl 55 let, nepobírá důchod a 10 let před podáním žádosti podnikal v zemědělství.

Typy podporovaných projektů:

  • Ukončení aktivní zemědělské činnosti zemědělců nad 55 let.
  • Nástup mladších zemědělců.
  • Zvýšení výkonnosti zemědělských podniků a intenzivnější zavádění inovací.

Specifika a omezení:

  • Žadatelé, se kterými byla v předchozím kalendářním roce uzavřena Dohoda o poskytnutí dotace a dále žadatelé, kteří v předchozím kalendářním roce podali První žádost o proplacení a dodrželi rozsah a účel projektu dodaného v rámci žádosti o dotaci a splnili další podmínky dané Pravidly pro žadatele (uskutečnili převod zemědělského podniku, ukončili provozování zemědělské výroby aj.).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru