Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Prevence kriminality v Libereckém kraji

technology-2500010__340
Share Button

Dotace na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti a na vzdělávání v oblasti prevence kriminality.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 3. 2020 do 24. 04. 2020

Příjemci podpory:

 • Obce Libereckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Sekundární prevence:
  • zaměření na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, vzdělávání v oblasti prevence kriminality. Projekty zaměřené na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, na sociálně patologické jevy (např. vandalismus, šikanu, kyberkriminalitu, záškoláctví, rasové konflikty, zadlužování, domácí násilí).
 •  b) Terciární prevence:
  • zaměření na kriminálně narušené jedince a na prokriminální sociální prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 40 000 CZK.
 • Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů činí 70 %.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel v této výzvě do programu může podat 2 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>