Přeskočit na obsah

Prevence kriminality v Libereckém kraji

Dotace na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti a na vzdělávání v oblasti prevence kriminality.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 3. 2022 do 11. 4. 2022 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce Libereckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Sekundární prevence:
  • zaměření na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí
  • k páchání trestné činnosti, vzdělávání v oblasti prevence kriminality.  Projekty zaměřené na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, na sociálně patologické jevy (např. vandalismus, šikanu, kyberkriminalitu, záškoláctví, rasové konflikty, zadlužování, domácí násilí).
 • b) Terciární prevence:

  • zaměření na kriminálně narušené jedince.

a na prokriminální sociální prostředí

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 40 000 CZK.
 • Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů činí 70 %.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel v této výzvě do programu může podat 2 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru