Přeskočit na obsah

Prevence radikalismu k terorismu a násilnému extremismu

Dotace na projekty zaměřené na předcházení radikalismu k terorismu a násilného extremismu je vyhlášena Fondem pro vnitřní bezpečnost (ISF Police). Výzva je součástí strategie EU pro vnitřní bezpečnost, jenž se dlouhodobě zaměřuje na mezinárodní zločinecké sítě, předcházení terorismu, zvyšování úrovně bezpečnosti pro občany v kyberprostoru a zvyšování odolnosti Evropy vůči krizím a katastrofám.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o dotaci je možno podávat do 29. 1. 2015 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby (veřejnoprávní subjekty, neziskové organizace, soukromé subjekty a mezinárodní organizace).

Typy podporovaných projektů:

 • Analytické, monitorovací a hodnotící činnosti.
 • Projekty na podporu networkingu,  vzájemné důvěry a porozumění a  učení se osvědčeným a inovativním postupům na úrovni Unie.
 • Projekty podporující rozvoj metodických, zejména statistických, nástrojů a ukazatelů.
 • Projekty zvyšující povědomí o politikách a cílech Unie mezi zúčastněnými stranami
  a širokou veřejností.
 • Inovativní projekty vyvíjející nové metody a zavádění nových technologií s potenciálem aplikovat je i na jiné členské státy, zejména pak projekty zaměřené na testování a validaci bezpečnostních projektů EU.
 • Studie a pilotní projekty.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků je 3 miliony EUR. Výše podpory pro konkrétní projekty není blíže určena.

Specifika a omezení:

 • Žádosti musí být vypracovány v jednom z úředních jazyků EU. Angličtině se však dává přednost, aby se tak urychlil postup hodnocení.
 • Žadatelé vyhledávající spolufinancování nižší než 250.000 EUR budou zamítnuty.
 • Projekty nemohou trvat déle než 24 měsíců.
 • Žádost musí být tvořena nejméně třemi organizacemi zřízenými ze třech různých zemí.
 • Mezinárodní organizace (bez ohledu na jejich skutečné místo usazení) může žádat pouze ve spojení s alespoň jednou organizací.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru