Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji

shutterstock_156832877.jpg
Share Button

Dotace na spolufinancování aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro rok 2020 ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 13. ledna do 31. ledna 2020.

Příjemci podpory:

 • A) Školy a školská zařízení v Ústeckém kraji zřizované obcemi a MŠMT působící v Ústeckém kraji.
 • B) Církevní školy v Ústeckém kraji.
 • C) Soukromé školy v Ústeckém kraji dále „žadatelé A), B), C)“
 • D) Právnické osoby poskytující školám programy specifické prevence rizikového chování certifikované MŠMT, s působností v Ústeckém kraji dále „žadatelé D.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Začlenění programů specifické primární prevence do výuky – dlouhodobá práce se skupinou, kolektivem, obsahující navazující aktivity, dlouhodobé programy specifické primární prevence s návazností na minimální preventivní program školy.
 • 2. Zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice primární prevence a řešení rizikových projevů chování, včetně supervizních a mentorských činností.
 • 3. Specializační studium pro školní metodiky prevence – akreditované MŠMT 250 hodinové studium.
 • 4. Adaptační kurzy žáků – podmínkou podpory adaptačního kurzu je účast odborného lektora nebo doporučení metodika prevence Pedagogicko-psychologické poradny a ZDVPP k pořádání výjezdu (dle spádových oblastí). Adaptační kurz musí být výhradně charakteru a náplně specifické primární prevence – kromě seznamovacích aktivit musí být část výjezdu zaměřena na některé z aktuálních témat specifické primární prevence (agrese, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, závislostní chování, užívání návykových látek, netolismus, gambling, záškoláctví, šikana, kyberšikana, bezpečné klima ve škole, prevence poruch příjmu potravy, sexuální rizikové chování).

Forma a výše podpory:

 • Pro způsobilé žadatele A), B), C):
  • Minimální výše poskytované dotace činí 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace 50 000 Kč.
  • Dotace je poskytována ve výši 100 %, spoluúčast žadatele není požadována.
 • Pro způsobilé žadatele D):
  • 1. Začlenění programu specifické primární prevence do výuky: 10 000 Kč – 250 000 Kč; maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu – bod podpory.
  • 2. Zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice primární prevence a řešení rizikových projevů chování, včetně supervizních a mentorských činností: 10 000 Kč – 50 000 Kč; maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Výzva se týká území Ústeckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>