Přeskočit na obsah

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji

Dotace na spolufinancování aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro rok 2022 ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 14. ledna do 7. února 2022.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení v Ústeckém kraji, které nezřizuje Ústecký kraj.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Začlenění certifikovaných programů dlouhodobé specifické primární prevence do výuky – spolupráce s konkrétním poskytovatelem certifikovaných programů primární prevence (lze hradit financování realizace konkrétního programu certifikovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR – přímá práce se skupinou).
 • 2. Dlouhodobá práce se skupinou, kolektivem v oblasti prevence rizikového chování s návazností na minimální preventivní program školy, realizována samotnou školou, školním metodikem prevence – např. soubor několika přednášek, seminářů různých lektorů, vedení navazujících aktivit, projektové dny, zapojení třídních učitelů do práce se třídou, zapojení a spolupráce vedení školy (lze hradit lektorné, materiál, cestovné lektorů, dohody o provedení práce pro lektora, dohody o provedení práce pro školního metodika prevence).
 • 3. Zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice primární prevence a řešení rizikových projevů chování (lze hradit lektorné nebo dohody o provedení práce za semináře, školení pro pedagogický sbor).
 • 4. Specializační studium pro školní metodiky prevence — akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 250 hodinové studium (lze hradit celé studium v délce trvání 250 hodin).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných Krajem na stanovený účel: 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace je 10 000 Kč, maximální výše dotace je 50 000 Kč v jednotlivém případě.
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu je 100%.

Specifika a omezení:

 • Výzva se týká území Ústeckého kraje.
 • Maximální počet žádostí na jednoho žadatele jsou 2, vždy však na odlišný projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru