Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními Jihomoravského kraje

shutterstock_153270134.jpg
Share Button

Rada Jihomoravského kraje schválila novou výzvu k podávání žádostí o dotace pro rok 2019 na podporu minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat od 18. 02. 2019 do 01. 03. 2019.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení.
  • V případě právnických osob vykonávajících činnost výhradně školských zařízení se dotační program týká pouze právnických osob vykonávajících činnost pedagogicko-psychologických poraden.

Typy podporovaných projektů:

  • Prevence rizikového chování dětí a mládeže.
  • Problematika užívání legálních drog (alkohol, tabák) a dalších návykových látek, šikany, násilí, domácího násilí, záškoláctví, sebepoškozování, komerčního sexuálního zneužívání, projevy rasismu atd.
  • Podpora sociálního klimatu školy.
  • Zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů a pedagogických pracovníků prevence a řešení rizikových projevů chování.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 tis. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt je 80 tis. Kč.
  • Spoluúčast žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů není požadována.

Specifika a omezení:

  • Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>