Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II

papers-3819540__340
Share Button

Cílem Programu je podpořit v Pardubickém kraji realizaci rozvojových projektů s významným dopadem na inovační systém Pardubického kraje formou finanční podpory jejich přípravy.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 3. 2021 do 30. 4. 2021.

Příjemci podpory:

  • a) Veřejný (veřejnoprávní) subjekt se sídlem na území ČR. Veřejnoprávním subjektem se rozumí jakýkoli subjekt.
  • b) Podnikatelský subjekt se sídlem nebo provozovnou na území Pardubického kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Aktivity podporované v rámci této výzvy, směřující k vypracování projektové žádosti a následně k předložení z projektové žádosti vycházejícího výsledného projektu do vhodného dotačního programu na národní či evropské úrovni. Přípravné aktivity musí mít neinvestiční charakter.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše podpory je 90 000 Kč + spoluúčast žadatele minimálně 10 % (minimální výše podpory se spoluúčastí je 100 000 Kč).
  • Maximální výše podpory je 450 000 Kč + spoluúčast žadatele minimálně 10 % (maximální výše podpory se spoluúčastí je 500 000 Kč).

Specifika a omezení:

  • Dotace bude poskytnuta formou ex-post financování – tj. vybraným žadatelům bude poskytnuta dotace na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje uzavřené mezi žadatelem a Pardubickým krajem. Pardubický kraj uhradí dotaci převodem na účet žadatele do 30 dnů po schválení závěrečného vyúčtování.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>