Přeskočit na obsah

Vyhlášení Programu Potenciál

Dotace na zavádění a zvyšování kapacit podnikatelských subjektů pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Oprávněnými žadateli jsou podnikající právnické a fyzické osoby.

Příjem žádostí:

  • Příjem registračních žádostí je od 10. 6. 2014 do 10. 7. 2014.
  • Příjem plných žádostí je od 10. 6. 2014 do 19. 8. 2014.

Příjemci podpory:

  • Podnikatelský subjekt, který je právnickou či fyzickou osobou.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podporované aktivity musí směřovat do zpracovatelského průmyslu a obchodu či úpravy odpadů k dalšímu využití.
  • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení nebo technické zhodnocení strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra nebo technické zhodnocení stávajících budov centra.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro MSP 3 mil. Kč, v případě velkých společností 6 mil. Kč.
  • Dotace je poskytována ve výši 1 — 25 mil. Kč. Ve státem podporovaných regionech je dotace poskytována ve výši 1 – 50 mil Kč.

Specifika s omezení:

  • Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 13 – 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1.
  • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru