Přeskočit na obsah

Příspěvek na opravu CAS nebo RZA menšího rozsahu v Plzeňském kraji

Dotace na opravy CAS nebo RZA, které nejsou technickým zhodnocením. CAS či RZA opravená z prostředků dotace musí zůstat ve vlastnictví žadatele alespoň 5 let od poskytnutí dotace, popřípadě po dobu provozuschopnosti.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018.

Příjemci podpory:

  • Obec, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany.

Forma a výše podpory:

  • Finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje může dosáhnout maximálně výše 50 % z celkových nákladů skutečně vynaložených na akci.
  • Maximální výše příspěvku na jednu žádost je 200 000 Kč. Minimální výše příspěvku je 40 000 Kč.

Typy podporovaných aktivit:

  • Příspěvek je určen výhradně na opravy CAS nebo rychlého zásahového automobilu (RZA), které nejsou technickým zhodnocením ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Technickým zhodnocením ovšem může být ta část akce, která není financovaná z rozpočtu Plzeňského kraje.

Specifika a omezení:

  • Žadatel o příspěvek na opravu CAS či RZA menšího rozsahu nemůže zároveň pro tutéž JSDHO  žádat o příspěvek na nákup CAS, ani o příspěvek na opravu CAS většího rozsahu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru