Přeskočit na obsah

Příspěvek na vybudování a rekonstrukci přechodů pro chodce v Olomouckém kraji

Dotace na podporu zvyšování bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců na silnicích I., II. a III. třídy na území Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 17. 1. 2020 do 7. 2. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem dotačního programu je podpora realizace bezpečnostních opatření a budování přechodů pro chodce na silnicích I., II. a III. třídy v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jednu akci/jeden projekt činí 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci/jeden projekt činí 2 500 000 Kč.
  • Výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje může být do 50 % položkových nákladů projektu (akce, stavby).
  • V případě, že bude poskytnuta dotace do 35 000 Kč, není vyžadována spoluúčast.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat více žádostí na různé akce. Na tutéž akci v rámci vyhlášeného dotačního programu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru