Přeskočit na obsah

Příspěvek na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina

Dotace na podporu zvýšení úrovně IT vybavenosti organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 06. 2024, 12:00:00 do 24. 06. 2024, 12:00:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem je podpora zvýšení úrovně IT vybavenosti organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
  • Podpořeny budou projekty, které řeší problematiku rozvoje a zkvalitnění vybavení příspěvkových organizací, v jednotlivých tématech, určení standardu a způsobilých výdajů.
  • Podpořeny budou projekty, které řeší problematiku rozvoje a zkvalitnění vybavení PO Kraje Vysočina v oblasti datových sítí organizací a jejich bezpečnost, software, nasazení technologií serverové virtualizace a řešení bezpečnosti informačních systémů a pořízení technického řešení, které je jednorázové, nepravidelné a nejde o prostou obnovu stávajícího vybavení.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt činí 10 000 Kč.
  • Maximální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt činí u organizací s celkovými náklady běžné hlavní činnosti hospodaření organizace v roce 2023 menšími než 100 mil. Kč 120 000 Kč. U ostatních organizací pak 220 000 Kč.
  • Minimální podíl příjemce podpory tvoří 25 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Příjemce příspěvku je povinen uvádět skutečnost, že akce byla realizována za podpory Kraje Vysočina.
  • Žadatel může do každé výzvy podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru