Přeskočit na obsah

Příspěvek pro neziskové organizace ze sbírky Pomozte dětem

Nadační příspěvek ze sbírky Pomozte dětem pro neziskové organizace na individuální nebo roční projekty, které jsou zaměřené na přímou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice.

Příjem žádostí:

  • V rámci předkládání individuálního projektu se přijímají žádosti do 16. 6. 2015.
  • V rámci předkládání ročního projektu se přijímají žádosti do 30. 6. 2015.
  • Individuální projekty je možné podávat vícekrát do roka, konkrétně ve třech výzvách, uzávěrky dalších dvou výzev budou 15. 10. 2015 a 16. 2. 2016.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

  • Individuální projekt —  ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti. Organizace může v rámci ročníku podat až tři různé individuální projekty podporující neidentické děti.
  • Roční projekt — zaměřený na široké spektrum aktivit pomáhajících dětem.

Forma a výše podpory:

  • Individuální projekt — maximálně lze žádat o částku 35 000 Kč pro jedno dítě v rámci jednoho sbírkového ročníku.
  • Roční projekt — maximální výše nadačního příspěvku je 350 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Veřejné výběrové řízení probíhá dle stanoveného harmonogramu, hodnocení projektových žádostí je realizováno ve třech stupních: kontrola formálních náležitostí, hodnocení žádostí dle daných kritérií a rozhodující jednání Správní rady Nadace rozvoje občanské společnosti a vedení České televize.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru