Přeskočit na obsah

Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPŽ/05/2013

Dotace na ozdravné pobyty s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest mohou získat obce a svazky obcí na území Moravskoslezského kraje. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí dotace budou přijímány do doby vyčerpání 150 % alokace.

Příjemci podpory:

 • Obec. 
 • Svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Úhrada neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací ozdravných pobytů s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest, organizovaných příjemcem dotace. Minimální délka ozdravného pobytu se stanoví na 14 kalendářních dnů, délku ozdravného pobytu lze zkrátit pouze z důvodů vyšší moci, tj. náhlého onemocnění dítěte nebo doprovodu účastnícího se pobytu, úmrtí v rodině apod.
 • Ozdravné pobyty uskutečněné v období od 1. 10. 2013 do 30. 4. 2014 (1. topné období)  nebo od 1. 10. 2014 do 30. 4. 2015 (2. topné období).
 • Uznatelné náklady projektu jsou vynaloženy na: dopravu, je-li organizována příjemcem dotace, ubytování v místě realizace ozdravného pobytu, stravování po dobu realizace ozdravného pobytu nebo úhradu procedur na regeneraci a prevenci onemocnění dýchacích cest.
 • Uznatelné náklady jsou vynaloženy na osobu, kterou se rozumí: dítě, které nenavštěvuje předškolní zařízení a které v den nástupu na ozdravný pobyt nedosáhlo 6 let věku,  dítě, které v den nástupu na ozdravný pobyt navštěvuje předškolní zařízení nebo osoba starší 18 let, která dítě na ozdravný pobyt doprovází, včetně pedagogického nebo zdravotnického doprovodu, maximálně však 1 dospělý na 1 dítě.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytnuté dotace na projekt příjemce činí 50 tis. Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace činí 500 tis. Kč.
 • Dotace maximálně 50 % z výše uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Ozdravné pobyty mohou být realizovány na území celé České republiky, a to pouze na území obcí, kde 36. nejvyšší průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace suspendovaných částic PM10 v průběhu kalendářního roku v pětiletém průměru let 2007 až 2011 nedosáhla hodnoty 50 µg.m‑3.
 • Příjemci dotace se nachází na území Moravskoslezského kraje splňující kritéria pro lokalizaci žadatelů. V případech, kdy žadatelem je svazek obcí, může tento žádat o dotaci pouze pro děti z obcí splňujících kritéria pro lokalizaci žadatelů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru