Přeskočit na obsah

Příspěvky na reprezentaci Jihočeského kraje

Dotace na pořádání mezinárodně a republikově významných aktivit v oblasti vědy, mládeže a sportu na území Jihočeského kraje, majících významný podíl na prezentaci či reprezentaci Jihočeského kraje a na podporu jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na mezinárodní úrovni.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 21. 5. do 1. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby působící v oblasti vědy, mládeže a sportu.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření 1: Pořadatelství mezinárodních nebo republikově významných aktivit. 
  • Doprava, cestovní výdaje.
  • Ubytování a stravné účastníků.
  • Výdaje na rozhodčí, pořadatele, odbornou porotu.
  • Provozní zajištění (nájem, atd.).
  • Výdaje na propagaci (tiskové materiály, webové prezentace, atd.).
  • Nákup materiálu a služeb.
  • Odměny pro účastníky.
  • Překlady a tlumočení.
 • Opatření 2: Reprezentace Jihočeského kraje na mezinárodní úrovni.
  • Doprava, cestovní výdaje (včetně pojištění osob).
  • Ubytování a stravné.
  • Startovné, účastnické poplatky.
  • Výdaje na osobního asistenta (v případě zdravotně postižených).
  • Překlady a tlumočení.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka stanovená na grantový program Příspěvky na reprezentaci Jihočeského kraje činí 2 mil. Kč.
 • Opatření 1: Minimální výše grantu je činí 10 tisíc Kč, maximální výše grantu je stanovena na 200 tisíc Kč. Výše dotace činí 80 %.
 • Opatření 2: Minimální výše grantu je činí 10 tisíc Kč, maximální výše grantu je stanovena na 100 tisíc Kč. Výše dotace činí 80 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat do každého opatření maximálně jednu žádost v rámci jedné výzvy. Dotaci na reprezentaci lze poskytnout stejnému příjemci v každém opatření pouze jedenkrát v daném kalendářním roce.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru