Přeskočit na obsah

Program 129 160 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu — závlahy”

Dotace na podporu obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí může získat zemědělský podnikatel na svůj projekt v maximální výši 5 000 000 Kč.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 9. do 30. 9. 2015 do 15:00.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba podnikající v zemědělské výrobě, nebo podnikatelský subjekt – právnická osoba provozující závlahové zařízení sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, který je alespoň z 60 % vlastněn zemědělskými prvovýrobci.
 • Pro potřeby zvýhodnění vyšší mírou podpory z titulu mladých zemědělců může být příjemcem fyzická osoba, které ke dni podání žádosti není více než 40 let, nebo právnická osoba, která je řízena mladým zemědělcem.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora obnovy a budování závlahového detailu: 
  • pořízení strojů a zařízení k dodávce závlahové vody k plodinám (závlahový detail), mimo kapkové závlahy,
  • pořízení komplexních mobilních závlahových systémů.
 • Podpora obnovy, budování a optimalizace závlahových sítí: 
  • výstavba a obnova čerpacích stanic,
  • výstavba a obnova odběrných objektů,
  • výstavba a obnova trubních rozvodů a závlahových kanálů,
  • výstavba a obnova závlahové nádrže,
  • řídící a optimalizační systémy závlahových soustav.

Forma a výše podpory:

 • Alokace je vyhlášena ve výši 35 mil. Kč.
 • Na akci je možné poskytnout dotaci v maximální výši 5 mil. Kč.
 • Finanční prostředky budou poskytnuty pouze na rok 2016.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat žádost o poskytnutí podpory pouze na 1 akci.
 • Realizace akce resp. dokončení akce musí být nejpozději do 31. 12. 2016.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru