Přeskočit na obsah

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

Dotace na obnovu techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů a dotace na podporu občanských sdružení a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární techniky. Dotace přispívají k podpoře dobrovolných hasičů a složek Integrovaného záchranného systému na území Středočeského kraje a tím přispívají k všestrannému rozvoji Středočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Od 14. ledna 2016 do 1. února 2016. 

Příjemci podpory:

 • Obec která je zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů.
 • Obec, která je zřizovatelem jednotky kategorie JPO II a JPO III.
 • Občanská sdružení působící na poli požární ochrany.
 • Veřejně prospěšné organizace působící na poli požární ochrany.
 • Okresní a krajské sdružení hasičů ČMS.

Typy podporovaných projektů:

 • Nákup nové nebo oprava/rekonstrukce a modernizace stávající zásahové hasičské techniky, zásahové výzbroje a výstroje a komunikační techniky.
 • Nákup, rekonstrukce a oprava nového/použitého/stávajícího zásahového vozidla.
 • Předcházení požárům, která zahrnuje provádění odborné přípravy zájemců o získání odborné způsobilosti v požární ochraně, školení zaměstnanců, podílení se na provádění preventivních požárních návštěv a zpracování dokumentace požární ochrany, vyvíjení preventivně-výchovné činnosti mezi občany a mládeží v dané oblasti.
 • Výcvik, která zahrnuje vyhledávání ze svých členů a výcvik členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
 • Likvidace požárů a jiných mimořádných událostí“, která je určena pro sdružení, jeho orgány, organizační jednotky a členové zejména spolu s prostředky, které používají, mohou přispět k záchraně života, zdraví nebo majetku, za tímto účelem se zvláště podílí na odborné přípravě členů, velitelů, strojníků a dalších specialistů jednotek požární ochrany, na ustavování jednotek, provádění údržby, oprav technických prostředků a objektů požární ochrany včetně vodních zdrojů.
 • Vzdělávací činnost, která zahrnuje působení na mládež, její výchovu k dodržování zásad požární bezpečnosti a na její aktivní získávání pro aktivní členství a práci.
 • Organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí zaměřených na oblast požární ochrany“, která zahrnuje akce určené pro členy, mládež i pro další občany jakož i ediční a publikační činnosti a dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva.-
 • Plnění úkolů ochrany obyvatelstva — humanitární pomoc.
 • Na zajištění činnosti okresních a krajského sdružení hasičů ČMS, která zahrnuje preventivně výchovnou činnost občanů a ochrana obyvatelstva, sportovní akce v požárním sportu, reprezentace kraje v požárním sportu a jiných akcí zaměřených na oblast PO, oblast práce s mládeží — propagačně výchovná činnost, základní zajišťování činnosti/akcí se zasloužilými hasiči a práce se seniory v oblasti PO, administrativní provoz kanceláří (mimo mzdové náklady a úhrady nájmů).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace  činí 10 000 Kč — 500 000 Kč dle zaměření.
 • Maximální výše dotace činí  200 000 Kč — 2 000 000 Kč dle zaměření.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 5 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.
 • Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 95 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru