Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury

cycle-route-397723__340
Share Button

Účelem dotace je rozvoj cyklistické infrastruktury na území Středočeského kraje v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030 a v souladu s Koncepcí rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017-2023.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 5. 2021 od 9:00 hodin do 30. 7. 2021 do 14:00.

Příjemci podpory:

 • Obce; dobrovolný svazek obcí na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) „Výstavba cyklistické infrastruktury na dálkových páteřních trasách.
 • b) „Výstavba cyklistické infrastruktury na vybraných páteřních regionálních trasách.
 • c) Výstavba cyklistické infrastruktury na cyklotrasách spojujících cyklotrasy na území Prahy s cyklotrasami na území Středočeského kraje.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu v tomto Programu je 18 500 000 Kč.
 • a) Výstavba cyklistické infrastruktury na DPT – maximální výše požadované a poskytnuté dotace nesmí přesáhnout vlastní podíl žadatele na uznatelných výdajích projektu podpořeného z jiného veřejného finančního zdroje.
 • b) Výstavba cyklistické infrastruktury na PRT – minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 % celkových uznatelných nákladů projektu,
 • c) Výstavba cyklistické infrastruktury do bodů P-SK,
 • minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 % celkových uznatelných nákladů projektu,
 • maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace nepřesáhne výši spoluúčasti příjemce na financování projektu sníženou o 35 % skutečných ročních daňových příjmů příjemce za rok 2020; v případě, že žádost o dotaci podává dobrovolný svazek obcí, skutečné roční daňové příjmy všech členů svazku se pro tento účel sčítají.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat jednu žádost z každého tematického zadání dle tohoto Programu, ve lhůtě stanovené tímto Programem, pokud splňuje podmínky pro podávání žádostí stanovené Programem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>