Přeskočit na obsah

Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu

Dotace dle tohoto Programu přispívá k rozvoji cestovního ruchu v oblasti karavaningu, rekreační plavby a dále k vybudování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního značení v lokalitách na území Středočeského kraje. Dotace je určena i na pořízení projektové přípravy v souvislosti s přípravou projektů IROP II.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 10. 6. 2022 do 8. 7. 2022.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je pouze obec.

Typy podporovaných projektů:

 • Je vyhlášeno pět tematických zaměření:

  • Stanoviště pro obytná auta.
  • Vývaziště pro lodě.
  • Vybavení kempů.
  • Záchytná parkoviště v turisticky atraktivních lokalitách, dopravní a orientační značení.
  • Projektová příprava pro vydání SP či ohlášení stavby (příprava podkladů projektů z Evropských fondů(IROP) atd..

Forma a výše podpora:

 • Celkový objem požadované dotace v rámci všech podaných žádostí jednoho žadatele musí být do maximální výše 2 000 000 Kč.
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 20 000 000 Kč.
 • Minimální výše požadované dotace je stanovena v rámci Tematického zadání: 
  • a) „Stanoviště pro obytná auta“ 400 000 Kč,
  • b) „Vývaziště“ 200 000 Kč,
  • c) „Vybavení kempů“ 200 000 Kč,
  • d) „Záchytná parkoviště v turisticky atraktivních lokalitách, pořízení dopravního a orientačního značení“ 50 000 Kč,
  • e) „Projektová příprava“ 50 000 Kč.
 • 2. Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena v rámci Tematického zadání: 
  • a) „Stanoviště pro obytná auta“ 2 000 000 Kč,
  • b) „Vývaziště“ 500 000 Kč,
  • c) „Vybavení kempů“ 1 000 000 Kč,
  • d) „Záchytná parkoviště v turisticky atraktivních lokalitách, 1 000 000 Kč, pořízení dopravního a orientačního značení“,
  • e) „Projektová příprava“ 1 000 000 Kč.
 • 3. Minimální spoluúčast žadatele je v Programu stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může dle tohoto Programu podat pět žádostí, a to jednu žádost do každého Tematického zadání, ve lhůtě stanovené tímto Programem, pokud splňuje podmínky pro podávání žádostí stanovené Programem.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru