Přeskočit na obsah

Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství

Dotace na podporu projektů řešících výstavbu nových rybníků, obnovu zaniklých, rekonstrukci a odbahnění rybníků, malých vodních nádrží, mokřadů, tůní, průlehů a svejlů, které přispívají ke zvýšení retenční schopnosti krajiny.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 1. 2022 od 9:00 hodin do 27. 1. 2022 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • a) Obec na území Středočeského kraje do 2 000 obyvatel,
 • b) DSO – vzniklý v souladu s § 49 až § 53 zákona 128/2009 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rovněž na území Středočeského kraje. Součástí dobrovolného svazku obcí mohou být pouze obce do 2 000 obyvatel,
 • c) fyzická osoba nepodnikající,
 • d) nestátní nezisková organizace,
 • e) zapsaný spolek.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tematického zadání:
  • A. „RYBNÍKY A MALÉ VODNÍ NÁDRŽE“ v následujících oblastech podpory: 
   • a) „výstavba nových rybníků a malých vodních nádrží“,
   • b) „rekonstrukce a obnova rybníků a malých vodních nádrží“.
  • Jedná se o výstavbu nových, obnovu zaniklých, rekonstrukci a odbahnění rybníků, malých vodních nádrží, mokřadů a tůní, průlehů nebo svejlů. Účelem programu je podpora projektů, které chrání před suchem a povodněmi a přispívají ke zvýšení retenční a akumulační schopnosti krajiny a podpoře biodiverzity.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu v tomto Programu je 20 000 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena v rámci tematického zadání „Rybníky a malé vodní nádrže“ na 1 000 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí v rámci tematického zadání „Rybníky a malé vodní nádrže“ 10 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Jeden projekt dle tohoto Programu není možné podporovat z více Programů 2022 Středočeského kraje pro poskytování dotací.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru