Přeskočit na obsah

Program 2022 pro poskytování dotací vlastníkům památkově významných staveb z rozpočtu města Brna

Dotace na úhradu nákladů souvisejících přímo se zachováním architektonických hodnot stavby na území města Brna, která není kulturní památkou, ale v minulosti byla evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 10. do 30. 11. 2021.

Příjemci podpory:

  • Vlastník (všichni spoluvlastníci) stavby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotaci lze poskytnout na úhradu nákladů souvisejících přímo se zachováním architektonických hodnot stavby na území města Brna, která není kulturní památkou, ale v minulosti byla evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
  • Dotace je považována za příspěvek na stavebně — udržovací práce.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu města Brna na rok 2022. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města Brna na podporu stanoveného účelu je 3 000 000 Kč.
  • Dotace se poskytuje maximálně do výše 50 % celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytnutí dotace nezakládá automaticky nárok na financování prací na památkově významném objektu v dalších letech.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru