Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ

shutterstock_88756531.jpg
Share Button

Program je zacílen na podporu projektů aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, potravinářství, vodního hospodářství a lesnictví, s předpokládanými výsledky vysokého inovačního potenciálu, vedoucími k posílení stability, objemu a kvality produkce, uplatnitelnými v nových produktech, technologiích a výrobních postupech. Program podpoří rozvoj stávajících oborů a technologií i vznik nových poznatků, metod a postupů, což umožní posílit konkurenceschopnost českého agrárního sektoru a rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů pro společnost.

Příjem žádostí:

  • Uzávěrka přijímání návrhů je 17. 5. 2018.

Příjemci podpory:

  • Právnické nebo fyzické osoby.
  • Organizační složky státu.
  • Organizační složky územních samosprávných celků.
  • Organizační jednotky ministerstva zabývajících se výzkumem a vývojem.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podprogram I – Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií - Podprogram I je zaměřen na řešení komplexních a víceoborových témat (projektů) spadajících do alespoň jedné ze tří klíčových oblastí dle Koncepce: (i) Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, (ii) Udržitelné zemědělství a lesnictví a (iii) Udržitelná produkce potravin.
  • Podprogram II – podpora státní politiky v agrárním sektoru - V rámci podprogramu II budou přednostně vybírány k řešení projekty, jejichž výsledky budou sloužit k výzkumné podpoře aktuálních potřeb státní správy v oblasti zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství a ochrany zemědělského půdního fondu, včetně podpory realizace Společné zemědělské politiky po roce 2013, Lesnické strategie EU a tvorby nové Společné zemědělské politiky po roce 2020.

Forma a výše podpory:

  • Průměrná výše celkových uznaných nákladů na jeden projekt cca 20 mil. Kč při celkové době řešení projektu 5 let.

Specifika a omezení:

  • Do veřejné soutěže vyhlášené v roce 2021, resp. 2022 se budou moci přihlásit pouze projekty s maximální délkou řešení 4, resp. 3 roky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, můžete nás kontaktovat. Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>