Přeskočit na obsah

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015–2020 (BV III/1‑VS)

Posláním Programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu se strategií prevence, minimalizace a potlačování bezpečnostních hrozeb, stanovenou Bezpečnostní strategií ČR.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 22. října 2015 do 16. prosince 2015, 23:59 hod.

Příjemce podpory:

 • Výzkumné organizace – právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace podle zákona 130/2002 Sb. a podle Rámce Společenství a které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky.
 • Podniky – právnické i fyzické osoby, které podle Přílohy 1 Nařízení Komise č. 800/2008 vykonávají hospodářskou činnost a které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora opatření a úkolů ochrany obyvatelstva.
 • Zdokonalování služeb a prostředků ochrany obyvatelstva.
 • Bezpečnost měst a obcí, informování, vzdělávání a motivace občanů.
 • Vytváření účinných metod analýzy druhů a rozšířenosti kriminality a implementace efektivních nástrojů jejího potírání.
 • Minimalizace kybernetické kriminality a zneužívání informací.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 2 200 000 000 Kč.
 • Průměrná výše podpory (prostředků ze státního rozpočtu) v jednotlivých letech se předpokládá ve výši 75 % celkových uznaných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Doba trvání projektu se předpokládá minimálně 2 roky, nejdéle 6 let.
 • Projekty realizované v rámci Programu musí být ukončeny nejpozději do 31. 12. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru