Přeskočit na obsah

Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Dotace na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 10. 2021.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
 • Právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. nadace či nadační fondy, spolky, ústavy, které mají ve svých stanovách nebo zakládací listině, případně statutu, zakotvenou výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
 • Církevní právnické osoby.
 • Právnické a fyzické osoby, jejichž obor činnosti je Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, s výjimkou škol vysokých.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Opatření na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území HMP
 • Opatření č. 2: Opatření na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, které poskytují vzdělávání na území HMP s výjimkou škol vysokých
 • Opatření č. 3: Opatření na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Opatření č. 4: Opatření na podporu vzdělávání seniorů na území HMP
 • Opatření č. 5: Otevírání hřišť provozovaných základními školami zřizovanými městskými částmi za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost
 • Opatření č. 6: FOND SOLIDARITY — prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených MČ HMP
 • Opatření č. 7: Opatření na podporu výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ

Forma a výše podpory:

 • U Opatření č. 1 a č. 4 se Dotace poskytuje až do výše 95% rozpočtových nákladů (výdajů) jednotlivého Projektu. Maximální výše Dotace na jeden Projekt 150 000 Kč.
 • U Opatření č. 5 a č. 6 se Dotace poskytuje až do výše 50 %. Maximální výše Dotace na jeden Projekt 100 tis. Kč/1 ZŠ, 10 tis. Kč/1 dítě za rok.
 • U opatření č. 7 se Dotace poskytuje až do výše 95% rozpočtových nákladů (výdajů) jednotlivého Projektu. Maximální výše Dotace na jeden Projekt 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Každý Žadatel smí v rámci Programu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru