Přeskočit na obsah

Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy

Dotace na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 9. do 13. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
 • Právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. nadace či nadační fondy, spolky, ústavy, které mají ve svých stanovách nebo zakládací listině, případně statutu, zakotvenou výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
 • Církevní právnické osoby.
 • Obecně prospěšná společnost.
 • Právnické a fyzické osoby tuzemské, jejichž obor činnosti je „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“, s výjimkou škol vysokých.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Opatření na podporu rozvoje vzdělanosti managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území HMP a podpora vzdělávání českého jazyka.
 • Opatření č. 2: Opatření na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, které poskytují vzdělávání na území HMP s výjimkou škol vysokých.
 • Opatření č. 3: Opatření na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Opatření č. 4: Opatření na podporu vzdělávání seniorů na území HMP.
 • Opatření č. 5: Otevírání hřišť provozovaných základními školami zřizovanými městskými částmi za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost.

Forma a výše podpory:

 • U Opatření č. 1 a č. 4 se Dotace poskytuje až do výše 95 % rozpočtových nákladů (výdajů) jednotlivého Projektu. Maximální výše Dotace na jeden Projekt 150 000 Kč.
 • U Opatření č. 5 se Dotace poskytuje až do výše 50 % rozpočtových nákladů (výdajů) jednotlivého Projektu. Maximální výše Dotace na jeden Projekt 100 000 Kč/1 ZŠ.

Specifika a omezení:

 • Každý Žadatel smí v rámci Programu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru