Přeskočit na obsah

Program CESTA pro obohacení života na Vyškovsku

Dotace na podporu vytváření podmínek pro plnohodnotný život lidí regionu nezávisle na jejich věku, sociálnímu postavení či zdravotním stavu. Prioritou nadace je oblast vzdělávání, kultury a volnočasových aktivit.

Příjem žádostí:

  • Do 18.09. 2014.

Příjemci podpory:

  • O  nadační  příspěvek  mohou žádat  následující  typy  neziskových  organizací  registrované  v České republice: občanská sdružení, obecněprospěšné společnosti, příspěvkové organizace zřizované obcemi, kraji a veřejné vysoké školy, nadační fondy a nadace s výjimkou těch, součástí jejichžnadačního jmění jsou prostředky kategorie NIF a církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací nebo kulturní služby. O nadační příspěvek mohou žádat také fyzické osoby (nepodnikatelé) s trvalým pobytem na území ČR.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše nadačního příspěvku činí 8.000 Kč.

Typy podporovaných aktivit:

  • Program je zaměřen na projekty, jejichž cílem je obohacení života obyvatel žijících v bývalém okrese Vyškov. Oblasti podpory nejsou úzce specifikovány, podpořeny mohou být aktivity kulturní, sociální, vzdělávací, ekologické, zaměřené na rozvoj venkova a další.

Specifika a omezení:

  • Nadační příspěvky mohou být poskytovány výhradně na projekty realizované na území města Vyškova a okresu Vyškov, a to v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
  • Pokud  je  příjemcem  nadačního  příspěvku  příspěvková  organizace,  je  povinna  vložit  do  projektu prostředky v minimální výši 50 % jeho celkových nákladů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru