Přeskočit na obsah

Program činnost a rozvoj mládežnického sportu ve Zlínském kraji

Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji.

Příjem žádostí:

 • Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí podpory v termínu od 22. 1. 2024 do 14. 2. 2024 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolek a pobočný spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Spolek nebo pobočný spolek, který si zažádá o podporu v Programu MaS03-23 si již v jednom kalendářním roce nemůže zažádat o podporu v Programu MaS02-23.

Typy podporovaných projektů:

 • Individuální sportovní odvětví (tj. přímá a systematická práce s dětmi a mládeží, soustavná příprava sportovců na sportovní akce regionálního, republikového 2 či vrcholového charakteru a účast na těchto akcích, výchova talentovaných sportovců, apod.).
 • Kolektivní sportovní odvětví (tj. přímá a systematická práce s dětmi a mládeží, soustavná příprava sportovních týmů či družstev na sportovní akce regionálního, republikového či vrcholového charakteru a účast na těchto akcích, výchova talentovaných sportovců, apod.).
 • Vrcholové sportovní odvětví — tj. přímá a systematická práce s dětmi a mládeží ve věku od 5 do 19 let, soustavná příprava sportovních týmů či družstev na sportovní akce republikového či vrcholového charakteru a účast na těchto akcích, výchova talentovaných sportovců, apod.
 • Krajské sportovní mládežnické akademie — tj. přímá a systematická práce s dětmi a mládeží ve věku od 8 do 22 let, soustavná příprava sportovců, sportovních týmů či družstev na sportovní akce regionálního, republikového či vrcholového charakteru a účast na těchto akcích, výchova talentovaných sportovců, apod.

Forma a výše podpory:

 • Individuální sportovní odvětví: 
  • Minimální výše podpory činí na 1 projekt 40 000 Kč.
  • Maximální výše podpory činí na 1 projekt 250 000 Kč.
  • Maximální míra dotace činí 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Kolektivní sportovní odvětví: 
  • Minimální výše podpory činí na 1 projekt 50 000 Kč.
  • Maximální výše podpory činí na 1 projekt 600 000 Kč.
  • Maximální míra dotace činí 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Podporované opatření Vrcholové sportovní odvětví: 
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 1 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 1 700 000 Kč (házená) 3 000 000 Kč (fotbal a lední hokej).
  • Maximální míra dotace činí 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Podporované opatření Krajské sportovní mládežnické akademie: 
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 200 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 200 000 Kč 200 000 Kč (cyklistika), 300 000 Kč (běžecké lyžování, fotbal,
   házená, orientační běh, sportovní lezení a vzpírání), 400 000 Kč (stolní tenis), 700 000 Kč (biatlon), 1 500 000 Kč (atletika)
  • Maximální míra podpory činí 70 % z celkových způsobilých nákladů na podporované opatření.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu může být zahájena nejdříve dne 1. 1. 2024.
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno na 31. 1. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru