Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program Čistá energie Praha

shutterstock_140629501.jpg
Share Button

Dotace jsou určeny na náhradu zdrojů na pevná paliva, náhradu lokálních topidel centrálním vytápěním, rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností, využití obnovitelných zdrojů energie a regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů v trvale obývaných bytových objektech.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 1. 7. 2021 od 9:00 do 31. 8. 2021 do 23:59 hodin včetně.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby s občanstvím členského státu EU, s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu, a
 • (bytová) družstva a společenství vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě uvedou do provozu podporovaný projekt v termínu od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

 Typy podporovaných projektů:

 • Opatření I.:
  • a) náhrada hlavních zdrojů tepla na pevná paliva (kamna, kotel, krby) vytápěním centrálního typu ve prospěch topného plynu, elektřiny nebo využití OZE (elektrický kotel, plynový kotel nebo tepelné čerpadlo);
  • b) náhrada ekologického topného systému (plynové kotle, elektrokotle) tepelným čerpadlem;
  • c) náhrada lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW, apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel nebo tepelné čerpadlo);
  • d) instalace fotovoltaického systému určeného výhradně pro vlastní spotřebu elektrické energie;
  • e) instalace tepelného čerpadla v novostavbě;
  • f) regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů.
 • Opatření II.:
  • g) rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností – výměna původního plynového kotle za nový (plynový kondenzační nebo elektrický).

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu je stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2021 ve výši 17 mil. Kč.
 • a) Náhrada zdrojů na pevná paliva vytápěním centrálního typu:
  • zdroj pro 1 – 3 jednotek – 80 000 Kč (max. 80 % doložených nákladů),
  • zdroj pro 4 a více jednotek – 300 000 Kč (max. 80 % doložených nákladů),
  • tepelné čerpadlo – 100 000 tis. Kč ( max. 50 %).
 • b) Náhrada ekologického topného systému tepelným čerpadlem:
  • tepelné čerpadlo – 100 000 tis. Kč ( max. 50 %).
 • c) Náhrada lokálních topidel vytápěním centrálního typu:
  • zdroj pro 1 – 3 jednotek – 40 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů),
  • zdroj pro 4 a více jednotek – 150 000 Kč (max. 30 % doložených nákladů),
  • tepelné čerpadlo – 100 000 tis. Kč ( max. 50 %).
 • d) Instalace fotovoltaického systému určeného výhradně pro vlastní spotřebu elektrické energie:
  • Max. výše dotace 60 000 Kč (max. 50 %).
 • e) Instalace tepelného čerpadla v novostavbě:
  • tepelné čerpadlo – 1000 000 tis. Kč ( max. 50 %).
 • f) Regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů:
  • Max. výše dotace 100 000 Kč (max. 30 %).
 • g) Rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší účinností energetickou účinností:
  • zdroj pro 1 – 3 jednotek – 20 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů),
  • zdroj pro 4 a více jednotek – 100 000 Kč (max. 30 % doložených nákladů).

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze poskytnout v rámci bytu pouze na jeden projekt v rozmezí deseti let. Jedinou výjimkou je dotace na instalaci fotovoltaického systému (projekty dle odst. 3 písm. d) tohoto článku Programu), na kterou je možné poskytnout dotaci v kombinaci s jiným dotovaným projektem nebo jako doplnění projektu již podpořeného.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>