Přeskočit na obsah

Program CZ 11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví‘ AKTIVITA II. Péče o děti

Dotace na pomoc zlepšení přístupu a kvality zdravotních služeb včetně reprodukční a preventivní péče o děti. Rozvoj primární, sekundární a terciární prevence zaměřené na snížení následků onemocnění, úrazů a zdravotních problémů v dětském věku.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat do 12. 9. 2014 do 13:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti prevence dětských úrazů.
 • Nestátní neziskové organizace, které působí v relevantní oblasti prevence následků onemocnění a chorob v dětském věku.
 • Nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti péče o pacienty se vzácným onemocněním.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti péče o děti.
 • Kampaně zaměřené na primární, sekundární i terciální prevenci úrazů v dětském věku.
 • Konference, workshopy.
 • Vzdělávání odborníků.
 • Tvorba politik v dané oblasti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu u investičních projektů je 160 325 Kč.
 • Maximální výše grantu u investičních projektů je 3 180 000 Kč.
 • Minimální výše grantu u neinvestičních projektů je 160 325 Kč.
 • Maximální výše grantu u neinvestičních projektů je 1 590 000 Kč.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru