Přeskočit na obsah

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Dotace na podporu biodiverzity a ekosystémové služby, monitorování a integrované plánování a kontrolu v životním prostředí, na adaptaci na změnu klimatu mohou získat kraje, obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace, organizační složky státu, vědecké výzkumné instituce, státní organizace a státní podniky. Celková alokace finančních prostředků v rámci této výzvy je 341 332 419 Kč.

Příjem žádostí:

 • Do 2. 6. 2014 do 15:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Územní samosprávné celky (obce a kraje).
 • Svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Příspěvkové organizace.
 • Organizační složky státu.
 • Vědecké výzkumné instituce.
 • Státní organizace a státní podniky.

Typy podporovaných projektů:

 • Pořízení dat získaných monitoringem druhů a stanovišť lokalit soustavy Natura 2000.
 • Posílení realizace opatření managementových plánů lokalit soustavy Natura 2000.
 • Vytvoření a/nebo realizace nových environmentálních vzdělávacích programů a kampaní.
 • Posílení realizace (implementace) záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy.
 • Implementace národních strategií ochrany přírody a biodiverzity v úzké spolupráci s místními a regionálními institucemi, veřejností a neziskovým sektorem.
 • Analýza a monitoring stavu ekosystémů, tvorba, obnova a úpravy (podpora, zlepšení stavu) stanovišť a ekosystémů.
 • Posílení realizace environmentálních monitorovacích programů.
 • Navržení a realizace nových systémů pro výměnu informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatřeních.
 • Navržení a realizace nových adaptačních opatření a strategií souvisejících s problematikou změny klimatu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace finančních prostředků v rámci této výzvy je 341 332 419 Kč.
 • Minimální výše grantu je 6 200 000 Kč, maximální výše grantu je 74 400 000 Kč (maximální výše grantu je dána právní formou žadatele).
 • Maximální míra finanční podpory projektů činí 60 % celkových způsobilých výdajů projektu, 80 % celkových způsobilých výdajů projektu, pokud je žadatelem veřejnoprávní subjekt (státní, regionální nebo místní), 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu v případě projektů implementovaných nestátními neziskovými organizacemi.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru