Přeskočit na obsah

Program CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví — „Psychiatrická péče“

Cílem pro Aktivitu I. Psychiatrická péče je podpora činnosti nestátních neziskových organizací zacílených na deinstitucionalizaci a destigmatizaci psychiatricky nemocných a psychiatrické péče. Celková alokovaná částka je 60 907 255 Kč. Pro  investiční  aktivity  (deinstitucionalizace)  40 907 255  Kč a pro  neinvestiční  aktivity  (destigmatiziace)  20 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Do 30. 12. 2014 v 16:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou všechny nestátní neziskové organizace, které mají stanovenou právní formu, mají nekomerční povahu, nezávislou na místní,regionální i centrální vládě, politických stranách a obchodních společnostech (obecně prospěšné společnosti, spolky, nadace a nadační fondy, církve a církevní právnické osoby).

Typy podporovaných projektů:

 • V  rámci  výzvy  budou  podpořeny  aktivity  směřující  k  podpoře  činnosti komunitní a semimurální péče (ubytovací i ostatní služby), činnosti chráněných
  dílen,  činnosti  směřující  k  sociální  rehabilitaci,  prevenci  psychiatrických onemocnění  a  jejich  následků  (práce  především  s  dětskou  a  adolescenční
  populací).  Další  oblastí  je  podpora  činnosti  vztahující  se  k  tvorbě  strategií  a politik  nestátních  neziskových  organizací  (především  odborných  společností)
  vztahující se k transformaci a rozvoji péče o psychiatricky nemocné pacienty.
 • Typy sub-projektů: sub-projekty, které předchází reformě psychiatrické péče, sub-projekty budou jedním z podkladů pro reformu psychiatrické péče, investiční i neinvestiční sub-projekty.

Forma a výše podpory:

 • Investiční sub-projekty — minimální výše grantu je 228 300 CZK (6 050 EUR), maximální výše grantu je 3 180 000 CZK (120 000 EUR). Neinvestiční sub-projekty — minimální výše grantu je 228 300 CZK (6 050 EUR), maximální výše grantu je 1 590 000 CZK (60 000 EUR).

Specifika a omezení:

 • Podmínkou oprávněnosti je min. půl roční historie činnosti v daném oboru. Každý žadatel může podat maximálně 2 žádosti (jak v rámci obou sub-aktivit, tak v rámci jedné sub-aktivity).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru