Přeskočit na obsah

Program CZ11 “Iniciativy v oblasti veřejného zdraví”

Dotace na hledání partnerů pro přípravu a realizaci programů, které budou realizovány v rámci plánovaných otevřených výzev č.1 a č.2 a výzvy pro Malá grantová schémata 1 a 2 je hrazena ze zdrojů norských fondů. Cílem Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni, OPATŘENÍ A je hledání partnerů pro projekty implementované v partnerství s institucemi z donorského státu (Norské království) pro období přípravy návrhu projektů a rozvoje těchto partnerství během přípravného období. 

Příjem žádostí:

 • Od 3.4 2014 do data, které bude shodné s ukončením otevřených výzev a výzvy pro Malá grantová schémata (tj. 15.12.2014).

Příjemci podpory:

 • Jsou shodní s oprávněnými žadateli navazujících výzev.
 • Pro otevřenou výzvu č. 1 “Péče o děti” - poskytovatelé specializované a superspecializované dětské traumatologické péče vedené ve věstníku Ministerstva zdravotnictví, nebo poskytovatelé navazující dispenzární péče v návaznosti na perinatologická centra stanové věstníkem Ministerstva zdravotnictví.
 • Pro otevřenou výzvu č.2 “Psychiatrická péče” ‑poskytovatelé psychiatrické zdravotní péče.
 • Pro výzvu pro Malé grantové schéma I. “Psychiatrická péče” — organizace, které působí v oblasti péče o psychiatricky nemocné a poskytují deinstitucionalizovanou péči, nebo organizace, které působí v oblasti destigmatizace psychiatricky nemocných a oboru psychiatrie.
 • Pro výzvu pro Malé grantové schéma II. “Péče o děti” — nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti prevence dětských úrazů, nestátní neziskové organizace, které působí v relevantní oblasti prevence následků onemocnění a chorob v dětském věku, nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti péče o pacienty se vzácným onemocněním, nestátní neziskové organizace, které napomáhají včasnému záchytu těchto onemocnění a informovanosti o těchto onemocněních.

Typy podporovaných projektů:

 • Studijní a pracovní pobyty.
 • Pracovní bilaterální setkání s výměnou informací, s organizací užší spolupráce nebo konkrétních společných aktivit.
 • Účast nebo společná účast na mezinárodních akcích s cílem navazování a posilování kontaktů.
 • Sběr dat, tvorba studií a přehledů k prohloubení informovanosti o bilaterálním rozměru spolupráce mezi subjekty v ČR a subjekty v donorské zemi.
 • Účast na kontaktních seminářích, konferencích a workshopech s cílem navazování a posilování kontaktů.
 • Organizace seminářů, konferencí a workshopů s cílem navazování a posilování kontaktů.
 • Příprava Žádosti o poskytnutí grantu a s ní spojené dokumentace ve spolupráci se subjektem/ subjekty z donorské země.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro výzvu činí 2 mil.Kč.

Specifika a omezení:

 • Celá ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat. [mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru