Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program Dešťovka města Pečky

istockphoto-621925296-170667a
Share Button

Poskytnutí dotací na projekty ke snížení objemu dešťových vod odváděných do městské kanalizace v katastru Peček a Velkých Chvalovic.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 4. 2022, ukončení 30. 6. 2023 nebo vyčerpáním alokované částky.

Příjemci podpory:

 • Majitelé rodinných a bytových domů v katastrálním území Pečky a Velké Chvalovice (fyzické osoby s trvalým pobytem a společenství vlastníků bytových jednotek se sídlem v Pečkách).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporované projekty:
  • Stavební úpravy, které odstraní stávající stav – odvod dešťových vod ze střech (i z části střech) do městské kanalizace nebo na městské zpevněné plochy, ze kterých dešťové vody následně odtékají do kanalizace. Po realizaci stavebních úprav dojde k zasakování nebo shromažďování a následné využití dešťových vod na pozemku nebo v dané nemovitosti (formou zálivky nebo užitkové vody pro splachování).
  • Stavební úpravy, které povedou ke snížení spotřeby pitné vody a využití dešťových vod v domácnosti v rámci projektu podpořeného z programu Nové zelené úsporám Národního plánu obnovy Rodinné domy Podoblast D.3 Dešťovka.
  • Pro shromažďování vody je možné využít kromě akumulačních nádrží pro tento účel vyráběných i vyčištěné a těsné podzemní jímky (které původně sloužily pro zachytávání odpadní vody), plastové sudy či IBC kontejnery.
  • Forma zasakování není určena – jsou možná jak řešení povrchová, tak pomocí podzemních zasakovacích systémů.

Forma a výše podpory:

 • Rodinné domy:
  • Rodinné domy Dešťovka – 50 % uznatelných výdajů nehrazených z dotace v rámci programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy RODINNÉ DOMY Podoblast D.3 Dešťovka. Maximálně 25 000 Kč na jeden dům.
  • Rodinné domy svépomocně – 50 % uznatelných výdajů na zajištění odvedení dešťové vody tekoucí na zpevněné plochy města nebo do městské kanalizace do vlastních nádob/nádrží, nebo na vlastní pozemek bez využití státní dotace. Maximálně 25 000 Kč na jeden dům.
 • Bytové domy:
  • Bytové domy Dešťovka – 50 % uznané a vyplacené podpory z SFŽPi v rámci programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy BYTOVÉ DOMY Podoblast D.3 Dešťovka. Maximálně 50 000 Kč na jeden dům.
  • Bytové domy svépomocně – 50 % uznatelných výdajů na zajištění odtoku dešťové vody z bytového domu do podpovrchové zasakovací nádrže vybudované na pozemku SVJ nebo města. Maximálně 50 000 Kč na jeden dům.

Specifika a omezení:

 • Dotace může být poskytnuta pouze na projekty realizované v přímé souvislosti s budovou, která musí po celou dobu udržitelnosti splňovat definici rodinného nebo bytového domu.
 • Dotace nemůže být poskytnuta v případě, že žadatel má závazky po lhůtě splatnosti vůči Městu Pečky.
 • Dotace nemůže být poskytnuta, pokud je obytný dům přímo související s předmětem podpory předmětem insolvenčního řízení či policejního obstavení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>