Přeskočit na obsah

Program Digitální voucher — Ústecký kraj

Cílem digitálního voucheru je podpořit digitální transformaci malých a středních podniků. Podpora zahrnuje především pořízení digitálních
technologií a služeb nebo automatizaci procesů.

Příjem žádostí:

 • Předkládání žádostí o dotaci bude možné od 15. 1. 2024 do 30. 9. 2024.

Příjemci podpory:

 • Dotace může být poskytnuta žadateli, který splňuje následující podmínky: 
  • a) je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba,
  • b) má sídlo, pobočku nebo provozovnu1, nebo místo podnikání (v případě, že je žadatel OSVČ) na území Ústeckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem podpory je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Evropské unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství Evropské unie do roku 2050.
 • Cílem je vytvořit nová pracovní místa pro zaměstnance v odvětvích v útlumu, udržet místa stávající, zajistit rozvoj odvětví spojených s
  transformací na nízkouhlíkovou ekonomiku a přispět k její diverzifikaci. Podpora míří na podnikatele, a to především na malé a střední
  podniky, avšak i na další subjekty.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč.
 • Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 80 % celkových způsobilých výdajů, případně může být poskytnuta do výše, kterou
  umožňují pravidla pro podporu de minimis.

Specifika a omezení:

 • Délka realizace projektu je maximálně 12 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru