Přeskočit na obsah

Rekondiční a edukační pobyty se zdravotním programem

Program grantové podpory Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen “MZ ČR“) podporuje žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu zaměřené na zvýšení účasti zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů na vlastním zdravotním stavu. Tito občané jsou z hlediska zdravotnického systému trvalými konzumenty zdravotních služeb. Při poskytování zdravotních služeb je důležitá nejen jejich kvalita a dostupnost, ale i podmínky pro jejich účinnost. Proto jsou vytvářeny podmínky pro edukaci a vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Příjem žádostí:

 • Do 30.9.2014.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Rekondiční a edukační pobyty se zdravotním programem.
 • Zahraniční rekondiční pobyty.
 • Edukační  docházkové akce (kurzy a výcviky).
 • Ediční činnost.
 • Přednášky.
 • Organizačně administrativní servis.

Formy a výše podpory:

 • Pro rekondiční a edukační pobyty se zdravotním programem je maximální limit státní dotace u tuzemských rekondičních pobytů na 300,- Kč na osobu a den, minimální finanční participaci účastníka ve výši 30 % celkových nákladů.
 • Pro zahraniční rekondiční pobyty činí dotace na osobu a den u zahraničních akcí může činit maximálně 70 % celkových nákladů rozpočtených na osobu a den, nejvýše však 500,- Kč při minimální finanční participaci účastníka ve výši 30 % celkových nákladů, tj. minimálně 214,30 Kč.
 • Pro edukační  docházkové akce (kurzy a výcviky) státní dotace může činit max. 70 % celkových nákladů projektu.
 • V rámci ediční činnost může dotace činit maximálně 70 % celkových nákladů.
 • Pro přednášky odměna lektorům ze státní dotace může činit dle odbornosti max. 300,- Kč/hod. Státní dotace může činit max. 70 % celkových nákladů, které se mohou skládat z odměn lektorů a úhrad za pronájmy sálů (vč. propagace).
 • Pro organizačně administrativní servis nesmí dotace přesáhnout 70 % celkových nákladů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru