Přeskočit na obsah

Program implementace švýcarsko-české spolupráce výzva č. 3 Programu zdraví

Globálním cílem Programu implementace švýcarsko-české spolupráce je posílit sekundární zdravotní péči na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a osoby v terminálním stádiu nemoci. Konkrétně jde o podporu specificky znevýhodněných a dlouhodobě nemocných občanů, včetně dlouhodobé systematické geriatrické péče a podporu kvality péče o osoby s navazujícím zdravotním handicapem.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 27.2.2015.

Příjemci podpory:

 • Organizace zřizované / zakládané kraji a obcemi.
 • Fyzické a právnické osoby.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Ministerstvo zdravotnictví a jím zřízené organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Zlepšení dostupnosti a kvality ošetřovatelské domácí péče pro seniory, handicapované, znevýhodněné a osoby.
 • Zvýšení schopností veřejné správy v oblasti rozvoje politik a strategií na regionální a národní úrovni.
 • Aktivita II — Modernizace a obnova zdravotnických prostředků včetně vybudování technického zázemí pro jejich instalaci a používání za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče se zvláštním důrazem na oblast geriatrické a paliativní péče na území České republiky.
 • Aktivita IV — Podpora udržitelnosti zdravotních systémů na národní a regionální úrovni v ČR.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 28 900 000 Kč.
 • Aktivita II: Minimální výše celkových oprávněných výdajů: 0,4 mil. Kč a maximální výše grantu je 1,5 mil. Kč.
 • Aktivita IV: Minimální výše celkových oprávněných výdajů: 5 mil. Kč a maximální výše grantu je 17,4 mil. Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru