Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program Inostart – Ministerstvo průmyslu a obchodu

consulting-3031678__340
Share Button

Cílem programu je umožnit získání úvěrů k realizaci Inovativních projektů začínajících podnikatelů a podpora udržitelnosti podpořených Inovativních projektů částečnou úhradou nákladů na Poradenství zajišťované Českou spořitelnou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. srpna 2019.
 • Žádosti o poskytnutí Úvěru a Záruky se přijímají průběžně od data vyhlášení Programu do jeho ukončení Ministerstvem průmyslu a obchodu, které si též vyhrazuje právo příjem žádostí o Úvěry a Záruky dočasně pozastavit.

Příjemci podpory:

 • Začínající malý, střední podnikatel (do 3 let) na území celé České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Financování nákupu hmotného, nehmotného, investičního a neinvestičního majetku, a nově také na pokrytí provozních nákladů.
 • V rámci programu je zároveň možnost využití poradenství, a to i před uzavřením úvěrové smlouvy, které žadateli pomůže s přípravou projektu. Poradenství je zajištěno dceřinou společností České spořitelny – Erste Grantika Advisory.
 • Hlavním cílem je usnadnit přístup k financování start-up firem a umožnit tak realizaci inovativního podnikatelského záměru.

Forma a výše podpory:

 • Délka Úvěru:
  • doba splatnosti Úvěru bude určena individuálně ve Smlouvě o úvěru na základě dohody mezi Žadatelem a Českou spořitelnou. Maximální doba splatnosti Úvěru při jeho poskytnutí je 5 let od data první splátky jistiny Úvěru. Ve Smlouvě o úvěru může být sjednáno odložení zahájení splácení jistiny Úvěru, a to až o tři roky. Odklad splátek se nevztahuje na úroky, které jsou splatné měsíčně ihned po poskytnutí Úvěru.
 • Výše Úvěru: zaručovány mohou být úvěry od 0,5 mil. Kč do 15 mil. Kč včetně.
 • Zajištění Úvěru: forma zajištění Úvěru bude dohodnuta ve Smlouvě o úvěru.
 • Čerpání Úvěru: podmínkou čerpání Úvěru je vystavení Záruky ze strany ČMZRB.
 • Zvýhodněná Záruka je poskytována pouze k Úvěru od České spořitelny, a to až do výše 70 % jistiny Úvěru.

Specifika a omezení:

 • Projekt bude realizován na území České republiky.
 • Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti projektu v dalších českých i zahraničních programech.
 • O poskytnutí Úvěru rozhoduje Česká spořitelna. O poskytnutí zvýhodněné Záruky rozhoduje ČMZRB.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>