Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program Interreg V-A SR – ČR – Region Bílé Karpaty – Fond malých projektů – 10. výzva

agreement-3489902__340
Share Button

Dotace na podporu právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 1. 2022 do 22. 2. 2022.

Příjemci podpory:

 • Stát a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené státem, veřejné vysoké školy, sdružení právnických osob z veřejné správy, vyšší územní celky a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené vyšším územním celkem, obce a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené obcí, nevládní organizace/ neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu.
 • Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví.
 • Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy.
 • Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.
 • Řízení malého projektu (povinná aktivita).
 • Zabezpečení povinné publicity malého projektu (povinná aktivita).

Forma a výše podpory:

 • Neinvestiční malé projekty:
  • Minimální celková výše příspěvku z EFRR – 3 000 EUR.
  • Maximální celková výše příspěvku z EFRR – 20 000 EUR.
 • Pro neinvestiční malé projekty v ČR je maximální celková výše způsobilých výdajů malého projektu 23 529,42 EUR, přičemž maximální výše příspěvku EFRR je 20 000,00 EUR, tj. 85 % z celkové výše způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Vymezeným územím, ve kterém je možné realizovat malé projekty, jsou oblasti česko-slovenského pohraničí na úrovni NUTS III.
  • Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje.
 • V rámci výzvy je stanovena maximální doba realizace malého projektu 12 měsíců.
 • Malé projekty NEINVESTIČNÍ předložené v rámci této výzvy musí být zrealizovány (realizace malého projektu ukončena) nejpozději do 31. 3. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>